Preston School został stworzony przez wykształconych nauczycieli, którzy zdobyli doświadczenie w różnych krajach europejskich. To pozwoliło nam poznać różnorodne metody nauczania i współpracować z wieloma firmami międzynarodowymi. Na podstawie tych doświadczeń opracowany został system nauczania, który obecnie wykorzystujemy w Preston School.


Jesteśmy szkołą językową, która wyróżnia się wyjątkowym systemem nauczania, wysoką jakością usług oraz precyzyjnie dobraną i zaangażowaną kadrą nauczycieli. Dbamy o klientów, by każdy kto korzysta z naszych usług był zadowolony z efektów nauczania.


Inwestujemy w najlepszych nauczycieli, którzy wykazują szczere zainteresowanie w postępy ucznia. Dobry nauczyciel to klucz do efektywnej nauki języka. Jesteśmy przekonani, że sukces zależy od kalibru i zdolności nauczyciela do inspirowania uczniów.


Poznaliśmy wiele metod i wybraliśmy z każdej z nich to co najlepsze by stworzyć autorski system nauczania, i zapewnić skuteczne efekty nauki. Polega on na połączeniu słownictwa i wszystkich ważnych zagadnień gramatycznych oraz wykorzystaniu ich w języku mówionym i pisanym.


Wyróżnia się on tym, że rozwijane są umiejętności komunikacyjne a zarazem poprawność językowa. Nauczyciel skrupulatnie i szybko poprawia zarówno błędy gramatyczne, leksykalne jak i wymowy. Zajęcia są intensywne, skierowane na ucznia i prowadzone w sposób dynamiczny i interesujący, który nie pozwala na nudę ani dekoncentrację.


Szybkie postępy w nauce są bardzo motywujące i nastawiają entuzjastycznie do kolejnych zajęć oraz pracy poza zajęciami. Wierzymy, że droga do osiągnięcia sukcesu w nauce drzemie w nauczycielu i jego zdolności do motywowania studenta.


Zajęcia odbywają się indywidualnie lub w małych grupach i tylko w języku docelowym na wszystkich poziomach zaawansowania, z wykorzystaniem szczegółowo dobranych materiałów.


Nasz styl nauczania kładzie nacisk na ustny aspekt nauki języka. Co więcej, każdy kurs opracowywany jest indywidualnie dla potrzeb klienta z uwzględnieniem poziomu studentów i celu nauki języka. W trakcie trwania kursu przeprowadzane są testy sprawdzające oraz sesje konwersacyjne z wykorzystaniem zdobytej wiedzy.