angielski dla firma warszawa

Oferujemy kursy języka angielskiego i hiszpańskiego

dostosowane do potrzeb (język ogólny, biznesowy, prawniczy lub do specyficznych celów) z wykorzystaniem autorskiego systemu nauczania. Przekonaj się, że język hiszpański czy angielski dla firm może być prowadzony efektywnie, przy zachowaniu rozsądnej ceny.


Preston Standard

To najlepsza opcja, by nabyć pewność siebie w posługiwaniu się językiem obcym oraz wszystkie umiejętności językowe niezbędne do komunikowania się w każdej sytuacji dnia codziennego - w pracy jak i poza pracą. Kurs ten oparty jest na nauce gramatyki oraz słownictwa z wykorzystaniem autorskich materiałów i oryginalnego systemu nauczania.

 

Preston Mix

To możliwość połączenia różnych rodzajów kursów, czyli zajęć z języka ogólnego przeplatanych specyficznymi zajęciami z języka biznesowego dla danej branży, oraz intensywnymi sesjami szkoleniowymi, takimi jak negocjacje, telekonferencje, itp.

 

Preston Business

To ogólny kurs biznesowy. Ma on na celu wykształcenie umiejętności mówienia, a zakres materiału pokrywa najważniejsze wyrażenia i słownictwo, których znajomość jest niezbędna w świecie biznesu.

Preston Intensive


Oferujemy także intensywne kursy, które mają na celu w bardzo krótkim czasie podniesienie umiejętności językowych w zależności od specyficznych potrzeb Klienta.

 • Business

  To kursy specjalistyczne, merytorycznie dostosowane do branży, w jakiej Klient chce podnieść swoje kompetencje językowe. W ramach tego kursu materiały są precyzyjnie dobrane do potrzeb Klienta, a w trakcie trwania szkoleń, w zależności od wymagań, program jest dostosowywany, aby teoria była w zgodzie z praktyką.

 • Public Speaking

  To 10-godzinny kurs mający na celu usprawnienie umiejętności wygłaszania prezentacji oraz przełamanie bariery przed wystąpieniami publicznymi w języku obcym. Kurs ten może być dostosowany do programu dwu-, pięcio-, bądź dziesięciodniowego.

 • Conference Calls

  To szkolenie przez telefon lub Skype skierowane do tych, którzy chcą poprawić umiejętności słuchania i komunikacji. Długość trwania tego kursu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb i poziomu kursantów.

 • Negotiations

  To kurs języka mówionego używanego w negocjacjach. Jest on połączony z nauką adekwatncyh aspektów gramatyki i słownictwa. Kurs ten ma na celu wykształcenie swobody oraz stanowczości w rozmowach w języku obcym. Szkolenie to składa się z sześciu 2-godzinnych modułów.

 • Medical Sciences

  To kurs, który koncentruje się na praktycznym użyciu języka angielskiego w kontekście medycznym, z naciskiem na anatomię i fizjologię człowieka oraz podstawową praktykę medyczną.

szkolenia językowe dla firm warszawa

 

Etapy szkoleń językowych w firmach:


analiza potrzeb firmy, ustny test sprawdzający znajomość języka, tworzenie odpowiednich grup (grupy nie są większe niż 5 osób), planowanie programu nauczania i dobór materiałów z uwzględnieniem umiejętności i potrzeb uczestników, ocena aktywności uczestników i ewaluacja postępów w nauce oraz tworzenie bazy zagadnień, nad którymi dana grupa powinna pracować, ciągła ewaluacja programu nauczania i pracy nauczyciela.


Ceny kursów uzależnione są od rodzaju i ilości zajęć w jednym bloku czasowym. Ceny za godzinę lekcyjną (45min) uzależnione są od liczby godzin w jednym bloku zajęć.


W ofercie wiosennej wszyscy uczestnicy kursów w firmach otrzymają książkę z serii "Angielski w tłumaczeniach" gratis.

tłumaczenia na języki polski, angielski, hiszpański

Oferujemy tłumaczenia w różnych dziedzinach tematycznych w językach polskim, angielskim i hiszpańskim.

 

Tłumaczenia pisemne

Oferujemy tłumaczenia dokumentów, raportów, maili, prezentacji, etc. Tłumaczenia, które wykonujemy są przystępne, a zarazem rzetelnie wykonane przy zachowaniu optymalnego czasu realizacji.

 

Tłumaczenia stron internetowych

Wykonujemy tłumaczenia tekstów dla stron internetowych. Dostosowujemy się do potrzeb Klienta i dbamy o poprawność merytoryczną tłumaczeń oraz o stosowanie właściwej terminologii.


Prosimy o kontakt mailowy w celu wyceny tłumaczenia.